Jäsentiedote 2/2007


Hyvä Elijärven ranta-asukas !Helteet alkoivat tänä vuonna elokuussa, ainakin tuntuu näin alkupäivinä. Suomalaisten perinteisenä lomakuukautena pidetty heinäkuu oli tällä kertaa vähän epävakainen ja sadettakin saatiin jonkin verran. Kuitenkin tuntui Elijärven rannoilla olleen aika paljon porukkaa koko heinäkuun ajan, joten hyvin ihmiset mökeillään viihtyvät. Ja mikseivät viihtyisi, onhan meillä hieno ja puhdas järvi.

Elijärvi-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 16.6.2007 Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui 20 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin uudelleen Ari Östberg, os. Suunnistajankuja 6 as. 7, 21420 Lieto, puh. 02-4871092 (koti).
Hallituksen muina jäseninä toimivat:
Varsinaiset jäsenet
Vilho Vaaranmaa
Maija Lahtinen
Markku Häkkinen
Markku Auvinen
Riitta Pahikkala
Jouko Lehtinen
Varajäsenet
Annikki Vaisto
Lassi Vaisto
Kirsti Kankaanpää
Tuomo Ekko
Heikki Koho
Matti Vahala
Yhdistyksen jäsenmaksuksi määrättiin 8,00 Euroa, joka toivotaan maksettavan jäsenkirjeen mukana tulleella pankkisiirrolla 31.8.2007 mennessä. Maksuautomaatilla tai kotipäätteellä maksettaessa on viitenumero ehdottomasti mainittava.
Mikäli jäsenmaksulomakkeessasi on maksettavan summan kohdalla enemmän kuin 8,- Euroa, on sinulta viime vuoden maksu suorittamatta. Jos olet kuitenkin maksanut edellisten vuosien maksut, ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan Jouko Lehtiseen. Jäsenmaksulomakkeessa on jäsenen rekisteritiedot, jotka ovat tallennettuna jäsenrekisteriin. Jos lomakkeessa on virheitä tai puutteita, ole hyvä ja ilmoita korjattavat tiedot samoin kuin osoitetietojen muuttuessa ilmoita muuttuneet tietosi jäsenkortistosta vastaavalle Jouko Lehtiselle, os. Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku, puh. 02-2487225 (koti), sähköposti: jleh@netti.fi
Koska tänä päivänä on siirrytty yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen, olisi toivottavaa, että Elijärviyhdistyksen jäsenetkin ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Tällöin myös yllättävät ja pikaisetkin tiedotteet saataisiin nopeasti perille jäsenistölle. Lisää sähköisestä tiedonvälityksestä kirjeen lopussa.

Kokouksessa kuultiin myös Yläneen järvien kunnostusprojektin kuulumisia. Elijärvi-yhdistyshän osallistuu järviensuojeluprojektin toteuttamiseen, jonka tavoitteena on parantaa Elijärven, Lampsi- ja Mynäjärven veden laatua ja virkistyskäyttömahdollisuutta.

Puheenjohtaja kertoi kunnostushankkeen tämän hetkisestä tilanteesta, mm. että yhden soilta tulevan ojan yhteyteen ollaan tekemässä/ on tehty vielä laskeutusallas. Järviensuojeluprojektiin liittyy myös Elijärven Kotolahdessa suoritettu kunnostusruoppaus, jossa Kotolahden keskialueelta on ruopattu/ ruopataan n. 500m3 pohjalietettä Lisäksi Kotolahden ranta-asukkaat ruoppaavat omalla kustannuksellaan ranta-alueitaan. Vuosikokous otti voimakkaasti kantaa ruoppausajankohtaan ja edellytti, että ympäristöpiiri ja/tai Pöytyän KTT:n Matti Palken ei tulisi jatkossa myöntämään ruoppauslupia muulle ajankohdalle kuin syyskuun puolesta välistä jäiden lähtöön.
Järven kunnostusprojektista käytin vielä pitkä keskustelu mm. niittojen osalta, joita tehtiin vuosina 2005 ja 2006. Niittoja ei kuitenkaan suoritettu täydellisesti samoilla paikoilla peräkkäisinä vuosina, joten monet alueet tulivat niitetyiksi vain kertaalleen, joko vuonna 2005 tai 2006.
Veden tummuudesta ja veden laadusta yleensä käytettiin myös useita puheenvuoroja, joissa todettiin mm. järven veden olevan tänä vuonna poikkeuksellisen mustaa, ja sisältävän runsaasti pienhiukkasia.
Kunnostushankkeeseen toivottiin myös saatavan pitkään puhuttu ja suunniteltu patohanke. Puheenjohtaja oli kuitenkin selvittänyt asiaa kunnostustyöryhmän kokouksessa, jossa oli todettu, että nykyiseen kunnostushankkeeseen sitä ei saada, koska projektilla ei ole enää myöskään varoja siihen.

Elijärviyhdistys on nyt julkaissut omat kotisivunsa internettiin.
Kotisivut on tehty Satakunnan AMK:n oppilastyönä tradenomi-opiskelija Elina Lehtisen toimesta.
Sivuja pyritään päivittämään vähintään kerran kuukaudessa, joten kannattaa vierailla yhdistyksen sivuilla säännöllisesti.

Nyt kaivataan myös aktiivisia jäseniä, jotka lähettäisivät ideoita kotisivujen täydentämiseksi, kertoisivat muistojaan Elijärveltä tai Yläneeltä. Mielellään otettaan myös vastaan valokuvia, joko digikuvia tai normaaleja paperikuvia, joita voidaan julkaista nettisivujen valokuvia-osiossa. Nettisivuja voi myös mainostaa naapurilleen, joka ei vielä ole yhdistyksemme jäsen. Sivujen kautta on helppo täyttää jäsenhakemus sekä myös lähettää osoitteen muutokset.

Sivut tulevat kyllä vielä siirtymään toiselle palvelimelle (yksinkertaisempi osoite), mutta siitä ilmoitellaan sitten myöhemmin.

Kesäkauden "päätöstulet" jälleen elokuun viimeinen lauantai 25.8.2007.

Hyvää loppukesää kaikille !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus


Edellinen