Jäsentiedote 2/2008


Hyvä Elijärven ranta-asukas !Elijärvi-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 14.6.2008 Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui 14 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin uudelleen Ari Östberg, os. Suunnistajankuja 6 as. 7, 21420 Lieto, puh. 02-4871092 (koti).
Hallituksen muina jäseninä toimivat:
Varsinaiset jäsenet
Vilho Vaaranmaa
Maija Lahtinen
Markku Häkkinen
Markku Auvinen
Riitta Pahikkala
Jouko Lehtinen
Varajäsenet
Annikki Vaisto
Lassi Vaisto
Kirsti Kankaanpää
Tuomo Ekko
Heikki Koho
Matti Vahala
Yhdistyksen jäsenmaksuksi määrättiin 8,00 Euroa, joka toivotaan maksettavan jäsenkirjeen mukana tulleella pankkisiirrolla 29.8.2007 mennessä. Maksuautomaatilla tai kotipäätteellä maksettaessa on viitenumero ehdottomasti mainittava.
Mikäli jäsenmaksulomakkeessasi on maksettavan summan kohdalla enemmän kuin 8,- Euroa, on sinulta viime vuoden maksu suorittamatta. Jos olet kuitenkin maksanut edellisten vuosien maksut, ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan Jouko Lehtiseen.
Jäsenmaksulomakkeessa on jäsenen rekisteritiedot, jotka ovat tallennettuna jäsenrekisteriin. Jos lomakkeessa on virheitä tai puutteita, ole hyvä ja ilmoita korjattavat tiedot samoin kuin osoitetietojen muuttuessa ilmoita muuttuneet tietosi jäsenkortistosta vastaavalle Jouko Lehtiselle, os. Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku, puh. 02-2487225 (koti), sähköposti: jleh@netti.fi
Koska tänä päivänä on siirrytty yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen, olisi toivottavaa, että Elijärviyhdistyksen jäsenetkin ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Tällöin myös yllättävät ja pikaisetkin tiedotteet saataisiin nopeasti perille jäsenistölle.

Elijärviyhdistyksen kotisivut on nyt siirretty helpomman osoitteen alle internetissä: www.elijarviyhdistys.net
Sivuilla on yhdistyksen esittely ja ajankohtaistietoa, Elijärven kartta, yhdistyksen jäsentiedotteet, yhdistyksen säännöt ja jäsenhakulomake. Sivuilla on myös osio jätevesiasioista, vesien suojelusta kertova osa sekä hyödyllisiä linkkejä.
Sivuja pyritään päivittämään vähintään kerran kuukaudessa, joten kannattaa vierailla yhdistyksen sivuilla säännöllisesti.
Esittelysivulla on kohta "Ajankohtaista", johon on aina kerätty asiat, joita on lisätty tai muutettu jollekin kotisivun osiolle.

Edelleen kaivataan myös aktiivisia jäseniä, jotka lähettäisivät ideoita kotisivujen täydentämiseksi, kertoisivat muistojaan Elijärveltä tai Yläneeltä. Mielellään otetaan myös vastaan valokuvia, joko digikuvia tai normaaleja paperikuvia, joita voidaan julkaista nettisivujen valokuvia-osiossa. Nettisivuja voi myös mainostaa naapurilleen, joka ei vielä ole yhdistyksemme jäsen.

Kokouksessa keskusteltiin pitkään Elijärven patohankkeesta, jota viime vuosikokouksen päätöksellä tutkittiin.

Kokouksessa kuultiin, että ei vielä ollut täsmällistä tietoa siitä, miten nykyisen vesilain mukaan olisi mahdollista entisöidä järven korkeutta padolla sellaiseksi kuin se oli ennen vuonna 1968 tapahtuneita isoja suoalueen ojituksia eikä myöskään ole varmuutta siitä, saataisiinko hankkeelle noin 500 kiinteistön omistajalta yksimielistä tukea vieläkään.

Oli myös käynyt ilmi, että Lounais-Suomen ympäristökeskuksessa on aiemmin tehty patosuunnitelma edelleen tallella. Ympäristökeskuksessa oli kuitenkin todettu, että Elijärvi-yhdistys ry ei voisi olla noin 20 000 euroa maksavan padon rakentamishankkeen rahoituksen hakija eikä hankkeen hallinnoija, koska padon hakijalle jäisi myös padon ylläpito eikä yhdistys ole riittävän vakaa toimija padon ylläpitäjäksi.

Asiasta käydyn keskustelun jälkeen päätettiin yksimielisesti, että patohanketta selvitellään vielä toimikunnan toimesta. Päätettiin selvittää mm., olisiko Yläneen kunnalla tai tulevalla uudella Pöytyän kunnalla intressiä ennallistaa Elijärvi ja sen vedenpinnan korkeus padolla ja toimia hankkeen rahoituksen, toteutuksen ja ylläpidon vastuuyhteisönä.

Jäsenkirjeen liitteenä lähetettiin myös päivitetty Elijärven kartta, johon on merkittynä ranta-asukkaat ja heidän järvenrantatonttinsa sijainti. Numero nimen perässä kertoo yhdistyksen jäsennumeron.
Kesäkauden "päätöstulet" jälleen elokuun viimeinen lauantai 30.8.2008.

Hyvää kesänjatkoa kaikille !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus


Edellinen