Jäsentiedote 2/2017


Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Kesä on taas parhaimmillaan ja välillä ilmatkin suosivat ranta-asukkaita.
Liitteenä taas kartta Elijärven ranta-asukkaista. Jos huomaat virheitä tai puutteita, ilmoitathan asiasta jäsenrekisterin hoitajalle (yhteystiedot alla).

Järviwiki: Suomen Ynpäristökeskus (SYKE) on perustanut ja ylläpitää yhdessä ELY-keskusten kanssa Järviwiki-palvelua, josta voi seurata kaikkien Suomen järvientietoja ja nykytilaa.

Elijärvestä kerrotaan seuraavaa: Elijärvi on melko iso järvi, Laajoki (31) -päävesistössä. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELYn ympäristövastuualueeseen.

Järven nykytilasta kerrotaan: Elijärvi on pintavesityypiltään matala humusjärvi, jonka ekologinen tila on vuoden 2013 luokittelun mukaan hyvä. Ravinnepitoisuudet ovat pysyneet melko tasaisina pitkällä aikavälillä, tosin kesäisin kokonaisfosforipitoisuus on ollut suurempi kuin talvella ja noussut hieman 1970-luvun tasosta. Planktonlevien määrään verrannollinen a-klorofyllipitoisuus on vaihdellut voimakkaasti, ja hyvin suuriakin pitoisuuksia on mitattu. Järven kasviplanktoniin kuuluva limalevä voi selittää ajoittain suuret klorofyllipitoisuudet humusjärvessä, mikäli limalevä on erityisen runsas joinakin kesinä.

Veden happipitoisuus on kesällä ja usein talvellakin hyvä pintavedessä, mutta alusvedessä on esiintynyt voimakasta hapen vajausta talvisin.

Järven humuspitoisuus on vaihdellut melko suuresti, mutta näyttää kasvaneen pitkällä aikavälillä. Etenkin kesäinen sameus on lisääntynyt huomattavasti, mutta näkösyvyys on pysynyt 1-2m välissä, eikä selkeää muutossuuntaa ole havaittavissa. Veden happamuutta ilmaiseva pH-arvo on ollut talvisin selkeästi pienempi kuin kesäisin, mutta pH-arvojen vaihtelu on ollut pääsääntöisesti tasaista, eikä muutossuuntaa ole osoitettavissa. Liuenneiden suolojen määrää kuvaava sähkönjohtavuus laski 1970-luvulta 1980-luvulle, ja on pysynyt tasaisena sen jälkeen.

Tekijä: Varsinais-Suomen ELY-keskus 5.8.2013

Lisää tietoa: www.jarviwiki.fi/wiki/Elijarvi_(31.003.1.005)


Elijärvi-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 10.6.2017 Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui 17 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat. Ennen kokousta muistettiin kukkasin yhdistyksen kunniapuheenjohtajaa Armas Lehtistä 90-vuotismerkkipäivän johdosta.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin uudelleen Ari Östberg, os. Suunnistajankuja 6 as. 7, 21420 Lieto, puh. 050 340 3274.

Hallituksen muina jäseninä toimivat:
Varsinaiset jäsenet
Annikki Vaisto
Markku Häkkinen
Seija Koivusaari
Markku Auvinen
Riitta Pahikkala
Jouko Lehtinen
Varajäsenet
Rauno Viitamaa
Kirsti Kankaanpää
Lassi Vaisto
Tuomo Ekko
Heikki Koho
Joel Lehtonen
Yhdistyksen jäsenmaksuksi määrättiin 10,00 Euroa, joka toivotaan maksettavan 1.8.2017 mennessä. Maksuautomaatilla tai kotipäätteellä maksettaessa on viitenumero ehdottomasti mainittava.

Mikäli jäsenmaksulomakkeessasi on maksettavan summan kohdalla enemmän kuin 10,- Euroa, on sinulta viime vuoden maksu suorittamatta. Jos olet kuitenkin maksanut edellisten vuosien maksut, ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan Jouko Lehtiseen.
Jäsenmaksulomakkeessa on jäsenen rekisteritiedot, jotka ovat tallennettuna jäsenrekisteriin. Jos lomakkeessa on virheitä tai puutteita, ole hyvä ja ilmoita korjattavat tiedot samoin kuin osoitetietojen muuttuessa ilmoita muuttuneet tietosi jäsenkortistosta vastaavalle Jouko Lehtiselle, os. Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku, puh. 0400-728709, sähköposti: jleh@netti.fi.

Koska tänä päivänä on siirrytty yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen, olisi toivottavaa, että Elijärviyhdistyksen jäsenetkin ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Tällöin myös yllättävät ja pikaisetkin tiedotteet saataisiin nopeasti perille jäsenistölle.
Kun jäsenen sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, tulevat kaikki tiedotteet pelkästään sähköisenä.

Elijärviyhdistyksen nettisivuja päivitetään säännöllisen epäsäännöllisesti. Siellä kannattaa aina joskus vierailla ja katsoa, onko tullut jotain uutta tietoa. Nettisivut osoitteessa: www.elijarviyhdistys.net

Muista myös, että Elijärviyhdistyskin on Facebookissa: www.facebook.com/elijarviyhdistys

Hyvää kesän jatkoa kaikille!

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus


Edellinen