Jäsentiedotteet

Jäsentiedote 2/2019

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Päivät ovat edelleen pisimmillään ja kesä kauneimmillaan. Ilman ja veden lämpötilat eivät aivan ole viime vuoden tasolla, mutta kohtuullisen lämmintä silti riittää.

Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja, eli Elijärviyhdistyksen 40 vuotisen historian kolmas puheenjohtaja aloitti toimikautensa. Alla uuden puheenjohtajan tervehdys.

Puheenjohtajan puheenvuoro

Elijärvi-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi 24 vuotta Ari Östberg ja sitä ennen, nyttemmin edesmennyt Armas Lehtinen 16 vuotta. Tämän kevään vuosikokouksessa minut valittiin puheenjohtajaksi. Tarkoituksena on, että vuoden kuluttua nuorempi henkilö tulee jatkamaan.
Olemme olleet Elijärven mökkiläisiä 24 vuoden ajan ja mielestäni järven tila on pysynyt vakaana, jopa hieman parantunut. Toki meillä kaikilla on vielä varmasti parantamisen varaa, jotta järvemme voisi entistä paremmin.
Joskus on suullisesti sovittu, että käytettäisiin enintään 2 kW perämoottoreita, jotta pohjasedimentti ei lähde liikkeelle eivätkä linnut häiriinny. Tietenkin parempi järven ja ympäristön kannalta olisi, että kaikki siirtyisivät sähköperämoottorien käyttäjiksi.
Järvellämme on lintujen metsästäminen kielletty. Näinollen tämä on melkoinen lintujärvi. Vuoden 2008 laskennassa Elijärvellä havaittiin jopa 176 pesintää 24 lintulajilla.
Meillähän on linnut, kalat ja luonto lähellämme, nautitaan siis niistä.
                                      
Hyvää kesän jatkoa
Markku Auvinen

Elijärvi-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 8.6.2019 Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui tänä vuonna 21 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin siis uutena puheenjohtajana Markku Auvinen, os. Kallentie 2, 21870 Riihikoski, puh. 044 709 0948.

Hallituksen muina jäseninä toimivat:
Varsinaiset jäsenet
Tuija Korhonen
Markku Häkkinen
Seija Koivusaari
Joel Lehtonen
Riitta Pahikkala
Jouko Lehtinen
Varajäsenet
Rauno Viitamaa
Kirsti Kankaanpää
Lassi Vaisto
Tuomo Ekko
Heikki Koho
Tero Salakka

Yhdistyksen jäsenmaksuksi määrättiin 10,00 Euroa, joka toivotaan maksettavan 8.8.2019 mennessä. Maksuautomaatilla tai kotipäätteellä maksettaessa on viitenumero ehdottomasti mainittava.

Mikäli jäsenmaksulomakkeessasi on maksettavan summan kohdalla enemmän kuin 10,- Euroa, on sinulta viime vuoden maksu suorittamatta. Jos olet kuitenkin maksanut edellisten vuosien maksut, ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan Jouko Lehtiseen.

Jäsenmaksulomakkeessa on jäsenen rekisteritiedot, jotka ovat tallennettuna jäsenrekisteriin. Jos lomakkeessa on virheitä tai puutteita, ole hyvä ja ilmoita korjattavat tiedot samoin kuin osoitetietojen muuttuessa ilmoita muuttuneet tietosi jäsenkortistosta vastaavalle Jouko Lehtiselle, os. Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku, puh. 0400-728709, sähköposti: jleh@netti.fi.

Koska tänä päivänä on siirrytty yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen, olisi toivottavaa, että Elijärviyhdistyksen jäsenetkin ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Tällöin myös yllättävät ja pikaisetkin tiedotteet saataisiin nopeasti perille jäsenistölle.

Kun jäsenen sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, tulevat kaikki tiedotteet pelkästään sähköisenä.

Elijärviyhdistyksen nettisivuja päivitetään säännöllisen epäsäännöllisesti. Siellä kannattaa aina joskus vierailla ja katsoa, onko tullut jotain uutta tietoa.

Nettisivut osoitteessa: www.elijarviyhdistys.net

Muista myös, että Elijärviyhdistyskin on Facebookissa (jonne kaikki tiedotteet tulevat yleensä ensimmäisinä): www.facebook.com/elijarviyhdistys

Hyvää kesän jatkoa kaikille !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 1/2019

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Hyvää kevättä ja kesää kaikille ranta-asukkaille.
Elijärviyhdistys noudattaa perinteitä ja toiminta jatkuu kuten aiempina vuosina. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 8.6.2019 klo 12:00 alkaen Yläneen Osuuspankinkerhohuoneessa, Yläneellä. Kokouskutsu esityslistoineen ohessa.

Elijärviyhdistyksellä on juhlavuosi meneillään: yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi jo 40 vuotta. Varsinainen perustava kokous oli 18.8.1979, silloinkin Yläneen Osuuspankin kerhohuoneessa. Perustamisvuoden jäsenistä on edelleen 12 jäsentä mukana tämänkin päivän yhdistyksessä.

Yhdistyksen tarkoituksena on ollut perustamisesta lähtien toimia Elijärven ranta-asukkaiden yhdyssiteenä niin kesäasukkaiden kuin paikallistenkin asukkaiden kesken, suojella Elijärveä ja sen rantoja saastumiselta, huolehtia ympäristön suojelusta sekä työskennellä asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on tänäkin vuonna antanut lausuntoja viranomaisille.

Järviveden korkeus on kautta aikojen puhuttanut Elijärveläisiä. Viime kesänä oli todella pitkä kuiva kausi ja varmaan senkin seurauksena järven veden pinta oli e nnätyksellisen alhaalla. Tänä keväänä on järven pinta taas ollut melko korkealla ja tänäkin päivänä aika hienolla tasolla. Yhdistys tekee myös tämän eteen töitä, että pinta saataisiin pysymään normaalissa korkeudessa. Toimenpiteistä ja ratkaisuista voidaan varmaankin puhua vuosikokouksessa lisää…

Muistathan, että Elijärviyhdistyksen kotisivuja päivitetään säännöllisesti ja aina sieltä löytyy jotakin uutta tiedotettavaa. Käy osoitteessa www.elijarviyhdistys.net sekä myös yhdistyksen facebook-sivuilla osoitteessa www.facebook.com/elijarviyhdistys. Facebookiin voivat viestejä, kommentteja ja päivityksiä lisätä kaikki jäsenet.

PÖYTYÄN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI

Pöytyän kunta julkaisee kolmesti vuodessa jokaiseen kunnan talouteen jaettavan tiedotuslehden, josta löytyvät mm. kunnan yhteystiedot, tapahtumakalenterit niin urheilun, kulttuurin kuin nuorisotoiminnan osalta ja muuta ajankohtaista asiaa Pöytyän kunnasta. Kesän tiedotuslehti on ilmestynyt n. viikolla 19. Tiedotuslehteä on saatavilla mm. Yläneellä olevista kaupoista.
Pöytyän kunnan palvelut, yhteystiedot ja puhelinnumerot ym. löydät myös Pöytyän kunnan kotisivuilta www.poytya.fi (linkki www.elijarviyhdistys.net).

Näkemisiin vuosikokouksessa !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 2/2018

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Kesä on taas parhaimmillaan ja lämpötilojen osalta ollaan ennätysvauhdissa. Näin lämmintä kesää ei ole ollut miesmuistiin.

Vuosikokouksessa käytiin läpi tilastotietoa Elijärvestä ja Elijärviyhdistyksen jäsenistöstä.

Lyhyesti Elijärvestä: kuuluu Laajoen-päävesistöön. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa, Pöytyän kunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alaisuuteen ja on osa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta.
Järven pinta-ala on n. 495,34 hehtaaria. Rantaviivaa on kaikkiaan 20,44 kilometriä ja järven tilavuus on n. 7 miljoonaa kuutiometriä. ELY-keskuksen mukaan Elijärvi on syvimmillään 2,37 metriä ja järven keskisyvyys on 1,42 metriä.

Elijärviyhdistyksen perustava kokous pidettiin 18.8.1979 ja paikalla oli perustajajäseniä 22 henkeä. Perustamisvuonna 1979 oli yhdistyksellä jäseniä kaikkiaan 86 henkeä, joista edelleen on jäseniä 12 kpl.
Yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrä on vaihdellut alun n. 50 jäsenestä nykyisin vakiintuneeseen n. 100 jäseneen. Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääosin järven rannalla olevista perheistä ja tyypillisesti vain yksi perheen jäsenistä on virallisesti yhdistyksen jäsen. Jäseniksi merkityistä 25% on naisia ja 75% miehiä. Jäsenistön ikäjakauman suurin ryhmä on 60-69 vuotiaita (34%), mutta jonkin verran on jäseniä 30-vuotiaista alkaen, ulottuen 90-vuotiaisiin asti.
Järven rannoille tullaan ympäri Etelä-Suomea. Suurin osa jäsenistön kotipaikkakunnista osuu Turkuun, Yläneelle, Loimaalle ja Auraan, mutta jäseniä tulee kaikkiaan 25 eri kunnasta. Kaukaisimmat ranta-asukkaat tulevat pääkaupunkiseudulta sekä Forssan ja Porin seuduilta.

Muistakaamme kaikki jäsenet toimia yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja suojella Elijärveä ja sen rantoja saastumiselta, huolehtia ympäristön suojelusta ja turvata viihtyisä ja puhdas ympäristö myös kaikille jälkipolville.

Elijärvi-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 9.6.2018 Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui 15 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin uudelleen Ari Östberg, os. Suunnistajankuja 6 as. 7, 21420 Lieto, puh. 050 340 3274.

Hallituksen muina jäseninä toimivat:
Varsinaiset jäsenet
Annikki Vaisto
Markku Häkkinen
Seija Koivusaari
Markku Auvinen
Riitta Pahikkala
Jouko Lehtinen
Varajäsenet
Rauno Viitamaa
Kirsti Kankaanpää
Lassi Vaisto
Tuomo Ekko
Heikki Koho
Joel Lehtonen

Yhdistyksen jäsenmaksuksi määrättiin 10,00 Euroa, joka toivotaan maksettavan 31.7.2018 mennessä. Maksuautomaatilla tai kotipäätteellä maksettaessa on viitenumero ehdottomasti mainittava.
Mikäli jäsenmaksulomakkeessasi on maksettavan summan kohdalla enemmän kuin 10,- Euroa, on sinulta viime vuoden maksu suorittamatta. Jos olet kuitenkin maksanut edellisten vuosien maksut, ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan Jouko Lehtiseen.
Jäsenmaksulomakkeessa on jäsenen rekisteritiedot, jotka ovat tallennettuna jäsenrekisteriin. Jos lomakkeessa on virheitä tai puutteita, ole hyvä ja ilmoita korjattavat tiedot samoin kuin osoitetietojen muuttuessa ilmoita muuttuneet tietosi jäsenkortistosta vastaavalle Jouko Lehtiselle, os. Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku, puh. 0400-728709, sähköposti: jleh@netti.fi

Koska tänä päivänä on siirrytty yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen, olisi toivottavaa, että Elijärviyhdistyksen jäsenetkin ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Tällöin myös yllättävät ja pikaisetkin tiedotteet saataisiin nopeasti perille jäsenistölle.
Kun jäsenen sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, tulevat kaikki tiedotteet pelkästään sähköisenä.

Elijärviyhdistyksen nettisivuja päivitetään säännöllisen epäsäännöllisesti. Siellä kannattaa aina joskus vierailla ja katsoa, onko tullut jotain uutta tietoa.
Nettisivut osoitteessa: www.elijarviyhdistys.net

Muista myös, että Elijärviyhdistyskin on Facebookissa: www.facebook.com/elijarviyhdistys

Hyvää kesän jatkoa kaikille !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 1/2018

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Hyvää kevättä ja kesää kaikille ranta-asukkaille.
Elijärviyhdistyksen toiminta jatkuu perinteiden mukaan. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 9.6.2018 klo 12:00 alkaen Yläneen Osuuspankinkerhohuoneessa, Yläneellä. Kokouskutsu esityslistoineen ohessa.

Kokouksessa myös esitellään vähän tilastotietoa yhdistyksestä ja Elijärvestä yleensäkin.
Mm. mistä Elijärven ranta-asukkaat tulevat mökeillensä.

Muistathan, että Elijärviyhdistyksen kotisivuja päivitetään säännöllisesti ja aina sieltä löytyy jotakin uutta tiedotettavaa. Käy osoitteessa www.elijarviyhdistys.net sekä myös yhdistyksen facebook-sivuilla osoitteessa www.facebook.com/elijarviyhdistys Facebookiin on viestejä ja päivityksiä lisänneet useammatkin jäsenet.

PÖYTYÄN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI

Pöytyän kunta julkaisee kolmesti vuodessa jokaiseen kunnan talouteen jaettavan tiedotuslehden, josta löytyvät mm. kunnan yhteystiedot, tulevat tapahtumat ja muuta ajankohtaista asiaa Pöytyän kunnasta. Kesän tiedotuslehti ilmestyy aikataulun mukaan viikolla 19, eli Helatorstai-viikolla. Tiedotuslehti on saatavilla mm. Yläneellä olevista kaupoista.
Pöytyän kunnan palvelut, yhteystiedot ja puhelinnumerot ym. löydät myös Pöytyän kunnan kotisivuilta www.poytya.fi. (linkki www.elijarviyhdistys.net)

Lupapiste on uusi luvan hakemisen paikka kaikille rakentamisen tahoille

Pöytyän kunta on ottanut käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Eri rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.

YLÄNEEN KOTISEUTUMUSEO

Museonmäellä erikoisnäyttely: ”Vaietut vuodet 1917-1920 Yläneellä”. Näyttely avoinna 28.04.2018 – 01.07.2018

Näkemisiin vuosikokouksessa !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus