Jäsentiedote 1/2020

Hyvää kevättä kaikille Elijärven ranta-asukkaille, kaikesta huolimatta.

Järven vesi on ollut koko talven ja kevään ennätyksellisen korkealla. Tälläkin hetkellä ollaan vielä n. 10cm ajankohdan keskiarvoa korkeammalla. Yhdistyksellä on ELY-keskuksen/ SYKEn tilastot järven veden korkeuksista vuodesta 1960 alkaen.
Olisi hienoa, jos vesi saataisiin pidettyä tällä korkeammalla tasolla. Ainakin parempi kuin viime kesän ja edellisen kesän alhainen veden pinnan taso.

Järven veden kirkkaus oli varsinkin syksyllä hienolla mallilla ja näkösyvyydeksikin viime vuonna mitattu jopa yli kaksi metriä. Tänä keväänä näkösyvyys ei ehkä ole aivan samaa luokkaa kuin syksyllä, mutta kuitenkin kohtuullisen hyvä.

Järvessä on viime kesinä todettu muutamia kertoja sinilevälauttoja ja –esiintymiä, jotka on vahvistettu laboratoriotutkimuksin. Samoin on esiintynyt kuusensuopursuruostetta, joka muuten on harmiton, mutta esteettisesti epämiellyttävä.
Viime syyskesällä varoitettiin jäsenistöä myös hyytelösammaleläimistä, joita tosin ei Elijärvessä ole tavattu, eikä toivottavasti tavatakaan, kunhan ihmiset muistavat puhdistaa huolellisesti mahdollisista muista vesistöistä tuomansa kalastusvälineet tai veneet.

Mahdollisista vieraslajien tai sinilevän tms. esiintymisistä pyydetään ilmoittamaan yhdistyksen jollekin hallituksen jäsenelle, jotta saadaan tieto levitettyä koko jäsenistölle.

Elijärviyhdistyksen vuosikokous on sääntöjen mukaisesti pidettävä kesäkuun aikana. Tänä vuonna poikkeusolojen johdosta vuosikokousta ei pidettäne kesäkuussa.
Valtioneuvosto on antanut 16.4.2020 esityksen yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiseen liittyvästä väliaikaisesta sääntelystä. Ehdotuksen mukaan kokouksia voidaan myöhentää siten, että ne pidetään viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
Ehdotuksen mukaan mm. rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietyin rajauksin myös asiamiehen välityksellä. Yhdistyksen hallitus voi myös sallia etäosallistumisen jäsenille, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu. Meidän säännöissähän ei etäosallistumisesta tai sähköisestä kokouksesta ole mainittu mitään.
Ehdotetuilla muutoksilla halutaan turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Lisäksi kokouksiaan siirtämällä yhteisöt voivat paremmin valmistautua jo nykyisin laissa sallittujen etäosallistumiskeinojen käyttöön.
Näin ollen yhdistyksen sääntömääräisestä vuosikokouksesta tiedotetaan jäsenistöä myöhemmin, kun koronatilanne Suomessa sallii kokoontumiset ja tiedämme tulevan kokouksen päivämäärän.

Muistathan, että Elijärviyhdistyksen kotisivuja päivitetään säännöllisesti ja aina sieltä löytyy jotakin uutta tiedotettavaa, kuten myös yhdistyksen facebook-sivuilla

Pysytään terveinä ja huolehditaan toisistamme!

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus