Jäsentiedote 2/2018

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Kesä on taas parhaimmillaan ja lämpötilojen osalta ollaan ennätysvauhdissa. Näin lämmintä kesää ei ole ollut miesmuistiin.

Vuosikokouksessa käytiin läpi tilastotietoa Elijärvestä ja Elijärviyhdistyksen jäsenistöstä.

Lyhyesti Elijärvestä: kuuluu Laajoen-päävesistöön. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa, Pöytyän kunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alaisuuteen ja on osa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta.
Järven pinta-ala on n. 495,34 hehtaaria. Rantaviivaa on kaikkiaan 20,44 kilometriä ja järven tilavuus on n. 7 miljoonaa kuutiometriä. ELY-keskuksen mukaan Elijärvi on syvimmillään 2,37 metriä ja järven keskisyvyys on 1,42 metriä.

Elijärviyhdistyksen perustava kokous pidettiin 18.8.1979 ja paikalla oli perustajajäseniä 22 henkeä. Perustamisvuonna 1979 oli yhdistyksellä jäseniä kaikkiaan 86 henkeä, joista edelleen on jäseniä 12 kpl.
Yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrä on vaihdellut alun n. 50 jäsenestä nykyisin vakiintuneeseen n. 100 jäseneen. Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääosin järven rannalla olevista perheistä ja tyypillisesti vain yksi perheen jäsenistä on virallisesti yhdistyksen jäsen. Jäseniksi merkityistä 25% on naisia ja 75% miehiä. Jäsenistön ikäjakauman suurin ryhmä on 60-69 vuotiaita (34%), mutta jonkin verran on jäseniä 30-vuotiaista alkaen, ulottuen 90-vuotiaisiin asti.
Järven rannoille tullaan ympäri Etelä-Suomea. Suurin osa jäsenistön kotipaikkakunnista osuu Turkuun, Yläneelle, Loimaalle ja Auraan, mutta jäseniä tulee kaikkiaan 25 eri kunnasta. Kaukaisimmat ranta-asukkaat tulevat pääkaupunkiseudulta sekä Forssan ja Porin seuduilta.

Muistakaamme kaikki jäsenet toimia yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja suojella Elijärveä ja sen rantoja saastumiselta, huolehtia ympäristön suojelusta ja turvata viihtyisä ja puhdas ympäristö myös kaikille jälkipolville.

Elijärvi-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 9.6.2018 Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui 15 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin uudelleen Ari Östberg, os. Suunnistajankuja 6 as. 7, 21420 Lieto, puh. 050 340 3274.

Hallituksen muina jäseninä toimivat:
Varsinaiset jäsenet
Annikki Vaisto
Markku Häkkinen
Seija Koivusaari
Markku Auvinen
Riitta Pahikkala
Jouko Lehtinen
Varajäsenet
Rauno Viitamaa
Kirsti Kankaanpää
Lassi Vaisto
Tuomo Ekko
Heikki Koho
Joel Lehtonen

Yhdistyksen jäsenmaksuksi määrättiin 10,00 Euroa, joka toivotaan maksettavan 31.7.2018 mennessä. Maksuautomaatilla tai kotipäätteellä maksettaessa on viitenumero ehdottomasti mainittava.
Mikäli jäsenmaksulomakkeessasi on maksettavan summan kohdalla enemmän kuin 10,- Euroa, on sinulta viime vuoden maksu suorittamatta. Jos olet kuitenkin maksanut edellisten vuosien maksut, ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan Jouko Lehtiseen.
Jäsenmaksulomakkeessa on jäsenen rekisteritiedot, jotka ovat tallennettuna jäsenrekisteriin. Jos lomakkeessa on virheitä tai puutteita, ole hyvä ja ilmoita korjattavat tiedot samoin kuin osoitetietojen muuttuessa ilmoita muuttuneet tietosi jäsenkortistosta vastaavalle Jouko Lehtiselle, os. Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku, puh. 0400-728709, sähköposti: jleh@netti.fi

Koska tänä päivänä on siirrytty yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen, olisi toivottavaa, että Elijärviyhdistyksen jäsenetkin ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Tällöin myös yllättävät ja pikaisetkin tiedotteet saataisiin nopeasti perille jäsenistölle.
Kun jäsenen sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, tulevat kaikki tiedotteet pelkästään sähköisenä.

Elijärviyhdistyksen nettisivuja päivitetään säännöllisen epäsäännöllisesti. Siellä kannattaa aina joskus vierailla ja katsoa, onko tullut jotain uutta tietoa.
Nettisivut osoitteessa: www.elijarviyhdistys.net

Muista myös, että Elijärviyhdistyskin on Facebookissa: www.facebook.com/elijarviyhdistys

Hyvää kesän jatkoa kaikille !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus