Jäsentiedote 2/2019

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Päivät ovat edelleen pisimmillään ja kesä kauneimmillaan. Ilman ja veden lämpötilat eivät aivan ole viime vuoden tasolla, mutta kohtuullisen lämmintä silti riittää.

Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja, eli Elijärviyhdistyksen 40 vuotisen historian kolmas puheenjohtaja aloitti toimikautensa. Alla uuden puheenjohtajan tervehdys.

Puheenjohtajan puheenvuoro

Elijärvi-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi 24 vuotta Ari Östberg ja sitä ennen, nyttemmin edesmennyt Armas Lehtinen 16 vuotta. Tämän kevään vuosikokouksessa minut valittiin puheenjohtajaksi. Tarkoituksena on, että vuoden kuluttua nuorempi henkilö tulee jatkamaan.
Olemme olleet Elijärven mökkiläisiä 24 vuoden ajan ja mielestäni järven tila on pysynyt vakaana, jopa hieman parantunut. Toki meillä kaikilla on vielä varmasti parantamisen varaa, jotta järvemme voisi entistä paremmin.
Joskus on suullisesti sovittu, että käytettäisiin enintään 2 kW perämoottoreita, jotta pohjasedimentti ei lähde liikkeelle eivätkä linnut häiriinny. Tietenkin parempi järven ja ympäristön kannalta olisi, että kaikki siirtyisivät sähköperämoottorien käyttäjiksi.
Järvellämme on lintujen metsästäminen kielletty. Näinollen tämä on melkoinen lintujärvi. Vuoden 2008 laskennassa Elijärvellä havaittiin jopa 176 pesintää 24 lintulajilla.
Meillähän on linnut, kalat ja luonto lähellämme, nautitaan siis niistä.
                                      
Hyvää kesän jatkoa
Markku Auvinen

Elijärvi-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 8.6.2019 Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui tänä vuonna 21 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin siis uutena puheenjohtajana Markku Auvinen, os. Kallentie 2, 21870 Riihikoski, puh. 044 709 0948.

Hallituksen muina jäseninä toimivat:
Varsinaiset jäsenet
Tuija Korhonen
Markku Häkkinen
Seija Koivusaari
Joel Lehtonen
Riitta Pahikkala
Jouko Lehtinen
Varajäsenet
Rauno Viitamaa
Kirsti Kankaanpää
Lassi Vaisto
Tuomo Ekko
Heikki Koho
Tero Salakka

Yhdistyksen jäsenmaksuksi määrättiin 10,00 Euroa, joka toivotaan maksettavan 8.8.2019 mennessä. Maksuautomaatilla tai kotipäätteellä maksettaessa on viitenumero ehdottomasti mainittava.

Mikäli jäsenmaksulomakkeessasi on maksettavan summan kohdalla enemmän kuin 10,- Euroa, on sinulta viime vuoden maksu suorittamatta. Jos olet kuitenkin maksanut edellisten vuosien maksut, ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan Jouko Lehtiseen.

Jäsenmaksulomakkeessa on jäsenen rekisteritiedot, jotka ovat tallennettuna jäsenrekisteriin. Jos lomakkeessa on virheitä tai puutteita, ole hyvä ja ilmoita korjattavat tiedot samoin kuin osoitetietojen muuttuessa ilmoita muuttuneet tietosi jäsenkortistosta vastaavalle Jouko Lehtiselle, os. Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku, puh. 0400-728709, sähköposti: jleh@netti.fi.

Koska tänä päivänä on siirrytty yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen, olisi toivottavaa, että Elijärviyhdistyksen jäsenetkin ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Tällöin myös yllättävät ja pikaisetkin tiedotteet saataisiin nopeasti perille jäsenistölle.

Kun jäsenen sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, tulevat kaikki tiedotteet pelkästään sähköisenä.

Elijärviyhdistyksen nettisivuja päivitetään säännöllisen epäsäännöllisesti. Siellä kannattaa aina joskus vierailla ja katsoa, onko tullut jotain uutta tietoa.

Nettisivut osoitteessa: www.elijarviyhdistys.net

Muista myös, että Elijärviyhdistyskin on Facebookissa (jonne kaikki tiedotteet tulevat yleensä ensimmäisinä): www.facebook.com/elijarviyhdistys

Hyvää kesän jatkoa kaikille !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus