Jäsentiedote 2/2021

Tiedote ranta-asukkaille liittyen omien loma-asuntorantojen ruoppaukseen

Jotkut jäsenistä tai muuten ranta-asukkaista ovat kyselleet omien rantojensa ruoppauksesta. Jos ranta-asukkaissa on kiinnostusta, voi Elijärviyhdistys toimia yhdyshenkilönä ja koordinoijana yhteishankkeelle. Suurempi määrä mökkiläisiä, jotka teettäisivät ruoppauksen samaan aikaan, saisi varmasti työn suorituksen halvempaan hintaan ja laitteistojen ym. kuljetuskustannukset jakautuisivat useammalle henkilölle, tullen tietenkin edullisemmaksi kuin yksittäiselle työn teettäjälle. Luonnollisesti myös ruoppaajien kiinnostus asiaa kohtaan on sitä suurempi, mitä enemmän työkohteita on samalla alueella.

Ruoppaajia ja ruoppausalan yrittäjiä löytyy Etelä-Suomesta ja jopa Varsinais-Suomesta useampia. Jos ruoppauksesta kiinnostuneella on jo valmiiksi tiedossa tai selvitettynä joku ruoppaaja, olisi tästä tiedosta koordinoinnissa apua. Lähinnähän olisi varmaankin kyse imuruoppauksesta siihen soveltuvalla kalustolla.

Elijärviyhdistyksen puolesta hankkeen yhdyshenkilönä ja tietojen kerääjänä on lupautunut toimimaan yhdistyksen varapj. Markku Auvinen puh. 044 709 0948; sähköposti: markku.auvinen49@gmail.com

Ilmoitathan mahdollisesta kiinnostuksestasi Markulle ensi tilassa, kuitenkin viimeistään syyskuun aikana.

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) määräyksiä ruoppaukseen liittyen:
Ruoppauslupa/ -ilmoitus
Yli 500m3 ruoppaukselle tulee aina hakea lupa aluehallintovirastolta. Pienimmistäkin, enintään 500m3 koneellisesta ruoppauksesta on tehtävä ilmoitus VarsinaisSuomen ELY-keskukselle ja vesialueen omistajalle (Elijärven osakaskunta/ Jarmo Nyman) vähintään 30 vuorokautta ennen töiden aloitusajankohtaa. Ruoppausilmoituksen tekeminen on maksutonta.
Ruoppauslomake https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7BC737C1F3-F1A3-4584-832DBFE808D86C95%7D/77000
Liite ruoppausilmoitukseen, naapureiden suostumus ja vesialueen omistajan suostumus
https://www.ymparisto.fi/download/noname/%7B16B42106-B767-4B8C-9115-FC69EF812E46%7D/77001

Ruoppausmassojen sijoittaminen
Ruoppausmassoja ei saa läjittää toisen maa-alueelle tai vesijätölle ilman omistajan suostumusta, eikä vesialueelle ilman aluehallintoviraston lupaa. Ruoppausmassojen asianmukainen läjitys tulee varmistaa, jotta ne eivät pääse takaisin vesistöön tulvan, aallokon tai sateen aikana. Läjitysalue ja työstä aiheutuneet jäljet on siistittävä ympäristöön sopivaksi. Irronnut kasvillisuus tulee kerätä pois vesistöstä ja sijoittaa asianmukaisesti. Ruoppauksessa ja läjitysmassojen sijoituksessa tulee erityisesti ottaa huomioon luonto- ja vesiympäristö maisema-arvoineen.

Työn ajankohta
Ruopata voi pääsääntöisesti 1.9.–30.4 välisenä aikana. Samentumisen ja muiden ruoppauksesta aiheutuvien haittojen vähentämiseksi ruoppaustyö tulisi ajoittaa virkistyskäyttökauden ulkopuolelle. Pieniin ruoppauksiin syksy tai varhainen kevät sopivat hyvin, koska silloin vedenpinnat ovat järvissä yleensä alhaalla ja työ on helpompaa.

ELY-keskuksen Ruppauksiin ja niittoihin liittyviä neuvoja (pdf).

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 1/2021

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille ranta-asukkaille.
Koronapandemia on edelleen tänä vuonnakin vaivannut maailmalla ja tuonut mukanaan
kaikenlaisia rajoituksia. Myös Suomessa ja Varsinais-Suomessakin. Välillä rajoituksia purettiin ja
sitten taas kiristettiin koronatilanne eri maakunnissa huomioiden.

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti yhtiöille, osuuskunnille ja yhdistyksille annettiin oikeus
siirtää sääntömääräiset kokouksensa myöhempään ajankohtaan, syksylle. Kokouksien siirrosta
huolimatta yhdistysten hallitusten piti laatia tilinpäätös kesäkuun loppuun mennessä. Näin myös
Elijärviyhdistyksen hallitus on toiminut ja laatinut tilinpäätöksen, joka yhdistyksen hallituksen
toimesta on hyväksytty esitettäväksi vuosikokouksessa. Tilinpäätös perustuu yhdistyksen 97
hengen jäsenmäärän mukaisiin tuloihin ja menoihin.

Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous on päätetty pitää 21.8.2021 klo 12:00 alkaen Yläneen
Osuuspankin kerhohuoneessa, Yläneellä. Kokouskutsu esityslistoineen ohessa. Muistetaan kaikki,
että pienienkin hengitystieinfektion oireiden ilmetessä vuosikokoukseen ei saa osallistua ja
kokouksessa huomioidaan riittävät etäisyydet sekä käsi- ja yskimishygienia, koska tälläkin hetkellä
Varsinais-Suomi on koronaviruspandemian kiihtymisvaiheessa. Vuosikokouksessa on saatavilla
käsihuuhdetta ja kokouksessa suositellaan käytettävän maskia.

Järviveden korkeus on ollut koko vuoden pitkäaikaiskeskiarvojen yläpuolella. Jopa heinäkuun
ennätyshelteiden jälkeen ollaan vielä keskiarvon yläpuolella, tosin viime vuotiseen verrattuna
kolmisen senttimetriä alempana. Sadetta tietenkin kaivattaisiin, ettei veden haihtuminen järvestä
pääsisi liikaa laskemaan pintaa. Samoin luonto kaipaisi sateita ehdottomasti. Eri metsämarjojen
satoon kuivuus on jo ilmeisesti vaikuttanut ja sadot jäänevät pienemmiksi kuin aiempina vuosina.
Vaikka heinäkuu on ollut ennätyksellisen lämmin ja järviveden lämpötilakin nousi korkealle,
olemme toistaiseksi ilmeisesti välttyneet sinilevältä. Heinäkuun puolivälin jälkeen yhtenä päivänä
oli jotain levän tapaista järven pinnalla, mutta siitä otetun näytteen perusteella kyseessä ei ollut
sinilevää, ainakaan myrkyllistä. Jäsenistöltä mistään puolelta järveä ei ole tullut ilmoituksia
sinilevälautoista. Toivottavasti vältytään levältä tänäkin kesänä.

Yhdistyksen tarkoituksena on ollut perustamisesta lähtien toimia Elijärven ranta-asukkaiden
yhdyssiteenä niin kesäasukkaiden kuin paikallistenkin asukkaiden kesken, suojella Elijärveä ja sen
rantoja saastumiselta, huolehtia ympäristön suojelusta sekä työskennellä asukkaiden viihtyvyyden
lisäämiseksi.

Huomaathan, että Elijärviyhdistyksen kotisivut uudistettiin kevään aikana ja toimivammat sivut
päivitetään säännöllisesti ja sieltä löytyy aina uusimmat tiedot järven tilaan, kalastukseen tms.
liittyen. Käy osoitteessa www.elijarviyhdistys.net sekä myös yhdistyksen facebook-sivuilla
osoitteessa https://www.facebook.com/elijarviyhdistys. Facebookiin voivat viestejä, kommentteja
ja päivityksiä lisätä kaikki jäsenet.

Näkemisiin vuosikokouksessa !
Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 3/2020

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Syksy on saapumassa Elijärvellekin ja ranta-asukkaita tuntuu olevan ainakin arkisin entistä vähemmän. Vielä silti järven rannalla näkyy iltaisin valoja siellä ja täällä. Onhan syksyn marjakausi vielä parhaimmillaan.

Elijärvi-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin poikkeusoloista johtuen vasta elokuussa, 1.8.2020 Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa. Lieneekö ajankohdasta johtuen, kokoukseen osallistui peräti 27 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin uudelleen Markku Auvinen, os. Kallentie 2, 21870 Riihikoski, puh. 044 709 0948.

Hallituksen muina jäseninä toimivat:
Varsinaiset jäsenet
Tuija Korhonen
Markku Häkkinen
Seija Koivusaari
Joel Lehtonen
Riitta Pahikkala
Jouko Lehtinen
Varajäsenet
Rauno Viitamaa
Jussi Tainio
Lassi Vaisto
Tuomo Ekko
Heikki Koho
Tero Salakka

Vuosikokouksessa myös kutsuttiin yhdistyksen edellinen, ansiokkaasti toiminut puheenjohtaja Ari Östberg yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi 24-vuoden puheenjohtajapestin päätteeksi.

Yhdistyksen jäsenmaksuksi määrättiin 15,00 Euroa, joka toivotaan maksettavan 16.10.2020 mennessä. Maksuautomaatilla tai kotipäätteellä maksettaessa on viitenumero ehdottomasti mainittava.
Mikäli jäsenmaksulomakkeessasi on maksettavan summan kohdalla enemmän kuin 15,- Euroa, on sinulta viime vuoden maksu suorittamatta. Jos olet kuitenkin maksanut edellisten vuosien maksut, ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan Jouko Lehtiseen.
Jäsenmaksulomakkeessa on jäsenen rekisteritiedot, jotka ovat tallennettuna jäsenrekisteriin. Jos lomakkeessa on virheitä tai puutteita, ole hyvä ja ilmoita korjattavat tiedot samoin kuin osoitetietojen muuttuessa ilmoita muuttuneet tietosi jäsenkortistosta vastaavalle Jouko Lehtiselle, os. Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku, puh. 0400-728709, sähköposti: jleh@netti.fi

Olisi toivottavaa, että kaikki Elijärviyhdistyksen jäsenet ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Tällöin myös yllättävät ja pikaisetkin tiedotteet saataisiin nopeasti perille jäsenistölle.
Kun jäsenen sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, tulevat kaikki tiedotteet pelkästään sähköisenä.

Yhdistys keksi uuden tapahtuman, joka toivottavasti yhdistäisi enemmän jäsenistöä ja yhteenkuuluvaisuuden tunnetta. Elokuun viimeisenä lauantaina järjestettiin venetreffit keskellä järveä. Kaikkia ranta-asukkaita kutsuttiin saapumaan omilla veneillään järvelle, jossa sitten oltiin joko ankkurissa tai toisista veneistä kiinni pitäen kilisteltiin omilla juomillaan kuluneen kesän päätteeksi. Osanotto olikin mukava, järvelle saapui 24 venettä, neljä lauttaa ja kaksi kajakkia. Yhteensä vesikulkuneuvoissa oli 74 henkeä. Tapahtumasta on tarkoitus muodostaa perinne, ja saman päivän illalla juhlistetaan kesän päättymistä vielä elotulilla.

Elijärviyhdistys on päättänyt myös teettää T-paitoja, joissa on järven ääriviivat ja tekstit Yläne, Elijärvi.

Paidat tullaan teettämään Yläneen Nupparissa, eli haluamme myös kannattaa paikallista yritystä. Paitoja saa kuitenkin tilattua vain Elijärviyhdistyksen kautta. Paitoja on saatavana naisten kokoja XS…XXL ja miesten kokoja XXS…XXXL ja lasten koot 80-160cm. Paidat ovat aika reilun kokoisia, mutta kuitenkin suomalaisella mitoituksella.
Aikuisten paitojen hinnat ovat 30 euroa ja lasten paidat 16 euroa.
Paitojen tilaukset tehtävä kirjallisesti 1.11.2020 mennessä, joko sähköpostilla osoitteeseen tilaus@elijarviyhdistys.net tai tekstiviestillä numeroon 040 536 7102.
Paidan hinta on maksettava tilattaessa Elijärviyhdistys ry:n tilille FI10 5536 0640 0060 70.
Ilmoitathan tilauksessa maksajan nimen ja maksupäivän ja montako miesten/ naisten/ lasten paitaa maksat. Paidat on sitten noudettavissa 7.12.2020 alkaen Yläneen Nupparista (St1 huoltoasemaa vastapäätä toisella puolella Turku-Säkylä tietä, entisen grillin vieressä).

Paidan tilaustiedot löytyvät myös Elijärviyhdistyksen nettisivuilta ja Facebookissa, joissa kannattaa muutenkin vierailla katsomassa yhdistyksen päivityksiä. Nettisivut osoitteessa: www.elijarviyhdistys.net
Elijärviyhdistys Facebookissa (jonne kaikki tiedotteet tulevat yleensä ensimmäisinä): www.facebook.com/elijarviyhdistys

Hyvää kaunista syksyä kaikille !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 2/2020

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Hyvää ja lämmintä kesää kaikille ranta-asukkaille.

Koronapandemiasta ovat toivottavasti kaikki Elijärven rantojen asukkaat selvinneet terveinä ja myös valtioneuvoston päätösten mukaisesti pandemian vuoksi tehtyjä rajoituksia on purettu, joten palataan lähemmäs normaalia arkea. Elijärviyhdistyksen vuosikokous on perinteisesti ollut kesäkuun alussa, mutta nyt säädösten mukaisesti kokousta on siirretty. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 1.8.2020 klo 12:00 alkaen Yläneen Osuuspankin kerhohuoneessa, Yläneellä. Kokouskutsu esityslistoineen ohessa.

Yhdistyksen tarkoituksena on ollut perustamisesta lähtien toimia Elijärven ranta-asukkaiden yhdyssiteenä niin kesäasukkaiden kuin paikallistenkin asukkaiden kesken, suojella Elijärveä ja sen rantoja saastumiselta, huolehtia ympäristön suojelusta sekä työskennellä asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on tänäkin vuonna antanut lausuntoja viranomaisille sekä tiedottanut kaikkia ranta-asukkaita ja rannoilla vierailijoita suosituksesta käyttää korkeintaan 5 hv:n tehoisia perämoottoreita, mieluiten kuitenkin sähköperämoottoreita. Rannoilla vierailijoita muistutetaan myös muista vesistöistä tuotujen veneiden ja pyyntivälineiden pesusta ennen järvelle tuontia.

Järviveden korkeus on vielä heinäkuun alussa melko hyvällä mallilla, ollen vähän korkeammalla kuin viime kesänä. Sadetta tietenkin kaivattaisiin, ettei veden haihtuminen järvestä pääsisi liikaa laskemaan pintaa.
Vaikka juhannuksen jälkeen oli todella lämmin jakso ja järviveden lämpötilakin nousi korkealle, olemme toistaiseksi ilmeisesti välttyneet sinilevältä. Ainakaan mistään puolelta järveä ei ole tullut ilmoituksia sinilevälautoista. Toivottavasti vältytäänkin levältä tänä kesänä.

Muistakaamme kaikki jäsenet toimia yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja huolehtia ympäristön suojelusta ja turvata viihtyisä ja puhdas ympäristö myös kaikille jälkipolville. Joten jätevesijärjestelmät kuntoon, jos jollakulla ne ovat vielä kesken, samoin jätteiden poiskuljetukset.

Huomaathan, että Elijärviyhdistyksen kotisivuja päivitetään säännöllisesti ja aina sieltä löytyy jotakin uutta tiedotettavaa. Käy osoitteessa www.elijarviyhdistys.net sekä myös yhdistyksen facebook-sivuilla osoitteessa www.facebook.com/elijarviyhdistys. Facebookiin voivat viestejä, kommentteja ja päivityksiä lisätä kaikki jäsenet.

Näkemisiin vuosikokouksessa !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 1/2020

Hyvää kevättä kaikille Elijärven ranta-asukkaille, kaikesta huolimatta.

Järven vesi on ollut koko talven ja kevään ennätyksellisen korkealla. Tälläkin hetkellä ollaan vielä n. 10cm ajankohdan keskiarvoa korkeammalla. Yhdistyksellä on ELY-keskuksen/ SYKEn tilastot järven veden korkeuksista vuodesta 1960 alkaen.
Olisi hienoa, jos vesi saataisiin pidettyä tällä korkeammalla tasolla. Ainakin parempi kuin viime kesän ja edellisen kesän alhainen veden pinnan taso.

Järven veden kirkkaus oli varsinkin syksyllä hienolla mallilla ja näkösyvyydeksikin viime vuonna mitattu jopa yli kaksi metriä. Tänä keväänä näkösyvyys ei ehkä ole aivan samaa luokkaa kuin syksyllä, mutta kuitenkin kohtuullisen hyvä.

Järvessä on viime kesinä todettu muutamia kertoja sinilevälauttoja ja –esiintymiä, jotka on vahvistettu laboratoriotutkimuksin. Samoin on esiintynyt kuusensuopursuruostetta, joka muuten on harmiton, mutta esteettisesti epämiellyttävä.
Viime syyskesällä varoitettiin jäsenistöä myös hyytelösammaleläimistä, joita tosin ei Elijärvessä ole tavattu, eikä toivottavasti tavatakaan, kunhan ihmiset muistavat puhdistaa huolellisesti mahdollisista muista vesistöistä tuomansa kalastusvälineet tai veneet.

Mahdollisista vieraslajien tai sinilevän tms. esiintymisistä pyydetään ilmoittamaan yhdistyksen jollekin hallituksen jäsenelle, jotta saadaan tieto levitettyä koko jäsenistölle.

Elijärviyhdistyksen vuosikokous on sääntöjen mukaisesti pidettävä kesäkuun aikana. Tänä vuonna poikkeusolojen johdosta vuosikokousta ei pidettäne kesäkuussa.
Valtioneuvosto on antanut 16.4.2020 esityksen yhtiöiden, osuuskuntien ja yhdistysten kokousten järjestämiseen liittyvästä väliaikaisesta sääntelystä. Ehdotuksen mukaan kokouksia voidaan myöhentää siten, että ne pidetään viimeistään syyskuun loppuun mennessä. Yhdistyksen hallituksen tulee kuitenkin laatia tilinpäätös viimeistään kesäkuun loppuun mennessä.
Ehdotuksen mukaan mm. rekisteröidyn yhdistyksen kokoukseen voi osallistua tietyin rajauksin myös asiamiehen välityksellä. Yhdistyksen hallitus voi myös sallia etäosallistumisen jäsenille, vaikka niiden säännöissä etäosallistuminen olisi erikseen kielletty tai sitä ei olisi sallittu. Meidän säännöissähän ei etäosallistumisesta tai sähköisestä kokouksesta ole mainittu mitään.
Ehdotetuilla muutoksilla halutaan turvata yhteisöjen päätöksenteon häiriöttömyys ja turvallisuus koronaepidemian aikana. Lisäksi kokouksiaan siirtämällä yhteisöt voivat paremmin valmistautua jo nykyisin laissa sallittujen etäosallistumiskeinojen käyttöön.
Näin ollen yhdistyksen sääntömääräisestä vuosikokouksesta tiedotetaan jäsenistöä myöhemmin, kun koronatilanne Suomessa sallii kokoontumiset ja tiedämme tulevan kokouksen päivämäärän.

Muistathan, että Elijärviyhdistyksen kotisivuja päivitetään säännöllisesti ja aina sieltä löytyy jotakin uutta tiedotettavaa, kuten myös yhdistyksen facebook-sivuilla

Pysytään terveinä ja huolehditaan toisistamme!

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 3/2019

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Kesä on mennyt ja odotellaan järven jäätymistä. Järven vedenpinnan korkeus on ollut melko hyvällä tasolla koko menneen kesän ja sinilevääkin löytyi vain pari kertaa eri puolilta järveä. Tai siis ainakin on pari tutkittua näytettä, joissa todettu olleen sinilevää.

Mutta kaikenlaisia eliöitä ja vieraslajeja on nykyisin liikkeellä ja leviävät aina uusiin kohteisiin. Helsingin Sanomissa oli 7.9.2019 artikkeli hyytelösammaleläimistä. Meillä ei Varsinais-Suomessa ole pahemmin havaintoja kyseisestä limaisesta hyytelökasasta, mutta Pirkanmaalla, Lempäälässä ja Vesilahdella on useampia havaintoja. ELY-keskus pyytää ilmoittamaan mahdollisista havainnoista ja varoittaa, että hyytelösammaleläimet voivat levitä muuallekin päin Suomea.

Hyytelösammaleläin esiintyi vain järvissä ja niissäkin kesäaikaan, jolloin veden lämpötilan on oltava yli 20 asteista. Eliö viihtyy parhaiten runsasravinteisissa järvissä ja ne kiinnittyvät yleensä vesikasveihin, kivikkoihin ja laiturien rakenteisiin. Loppukesästä ja syksyllä hyytelösammaleläin muodostaa lisääntymissoluja, jolloin eliö leviää todennäköisesti vesilintujen, veneiden ja muualta tuotujen huonosti puhdistettujen kalastusvälineiden mukana.

Sammaleläimet eivät ole vaarallisia, mutta melko vastenmielisen näköisiä ruskeita limamöykkyjä. Ne voivat kasvaa jopa jalkapallon kokoisiksi möykyiksi ja näyttävät jollakin tapaa sammakonkudulta. ELY-keskuksen mukaan hyytelösammaleläinten lisääntymistä voi estää keräämällä sammaleläinten yhdyskuntia pois vedestä ennen kuin ne alkavat tuottaa lisääntymissoluja loppukesällä. Havaitut eläimet tulisi nostaa maalle, jossa ne kuolevat helposti ja sen jälkeen ne voi vaikka kompostoida tai haudata maahan.

Tärkeää on myös, että kalastusvälineet, joihin sammaleläintä on kiinnittynyt, puhdistettaisiin huolella. Varsinkin, jos katiskoja tai verkkoja siirretään vesistöstä toiseen. Sama koskee tietysti myös veneitä, jotka tuodaan toisesta vesistöstä.

Nyt syksyllä vesi on kylmää ja hyytelösammaleläimiä ei varmaankaan Elijärvessä ole, mutta tulevina kesinä kannattaa kiinnittää huomio myös tällaisiin vieraslajeihin ja mahdollisista havainnoista voi ilmoittaa ELY-keskukselle tai www.vieraslaji.fi sivustolle ja lähettää näytteet yhteystiedoilla varustettuna Suomen ympäristökeskukselle.

Lisätietoja:
vieraslaji.fi sivusto
ELY-keskus.fi sivusto
HS:n artikkeli 7.9.2019

Hyvää talven ja joulun odotusta kaikille !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 2/2019

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Päivät ovat edelleen pisimmillään ja kesä kauneimmillaan. Ilman ja veden lämpötilat eivät aivan ole viime vuoden tasolla, mutta kohtuullisen lämmintä silti riittää.

Vuosikokouksessa valittiin yhdistykselle uusi puheenjohtaja, eli Elijärviyhdistyksen 40 vuotisen historian kolmas puheenjohtaja aloitti toimikautensa. Alla uuden puheenjohtajan tervehdys.

Puheenjohtajan puheenvuoro

Elijärvi-yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana toimi 24 vuotta Ari Östberg ja sitä ennen, nyttemmin edesmennyt Armas Lehtinen 16 vuotta. Tämän kevään vuosikokouksessa minut valittiin puheenjohtajaksi. Tarkoituksena on, että vuoden kuluttua nuorempi henkilö tulee jatkamaan.
Olemme olleet Elijärven mökkiläisiä 24 vuoden ajan ja mielestäni järven tila on pysynyt vakaana, jopa hieman parantunut. Toki meillä kaikilla on vielä varmasti parantamisen varaa, jotta järvemme voisi entistä paremmin.
Joskus on suullisesti sovittu, että käytettäisiin enintään 2 kW perämoottoreita, jotta pohjasedimentti ei lähde liikkeelle eivätkä linnut häiriinny. Tietenkin parempi järven ja ympäristön kannalta olisi, että kaikki siirtyisivät sähköperämoottorien käyttäjiksi.
Järvellämme on lintujen metsästäminen kielletty. Näinollen tämä on melkoinen lintujärvi. Vuoden 2008 laskennassa Elijärvellä havaittiin jopa 176 pesintää 24 lintulajilla.
Meillähän on linnut, kalat ja luonto lähellämme, nautitaan siis niistä.
                                      
Hyvää kesän jatkoa
Markku Auvinen

Elijärvi-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 8.6.2019 Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui tänä vuonna 21 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.

Yhdistyksen puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin siis uutena puheenjohtajana Markku Auvinen, os. Kallentie 2, 21870 Riihikoski, puh. 044 709 0948.

Hallituksen muina jäseninä toimivat:
Varsinaiset jäsenet
Tuija Korhonen
Markku Häkkinen
Seija Koivusaari
Joel Lehtonen
Riitta Pahikkala
Jouko Lehtinen
Varajäsenet
Rauno Viitamaa
Kirsti Kankaanpää
Lassi Vaisto
Tuomo Ekko
Heikki Koho
Tero Salakka

Yhdistyksen jäsenmaksuksi määrättiin 10,00 Euroa, joka toivotaan maksettavan 8.8.2019 mennessä. Maksuautomaatilla tai kotipäätteellä maksettaessa on viitenumero ehdottomasti mainittava.

Mikäli jäsenmaksulomakkeessasi on maksettavan summan kohdalla enemmän kuin 10,- Euroa, on sinulta viime vuoden maksu suorittamatta. Jos olet kuitenkin maksanut edellisten vuosien maksut, ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan Jouko Lehtiseen.

Jäsenmaksulomakkeessa on jäsenen rekisteritiedot, jotka ovat tallennettuna jäsenrekisteriin. Jos lomakkeessa on virheitä tai puutteita, ole hyvä ja ilmoita korjattavat tiedot samoin kuin osoitetietojen muuttuessa ilmoita muuttuneet tietosi jäsenkortistosta vastaavalle Jouko Lehtiselle, os. Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku, puh. 0400-728709, sähköposti: jleh@netti.fi.

Koska tänä päivänä on siirrytty yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen, olisi toivottavaa, että Elijärviyhdistyksen jäsenetkin ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Tällöin myös yllättävät ja pikaisetkin tiedotteet saataisiin nopeasti perille jäsenistölle.

Kun jäsenen sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, tulevat kaikki tiedotteet pelkästään sähköisenä.

Elijärviyhdistyksen nettisivuja päivitetään säännöllisen epäsäännöllisesti. Siellä kannattaa aina joskus vierailla ja katsoa, onko tullut jotain uutta tietoa.

Nettisivut osoitteessa: www.elijarviyhdistys.net

Muista myös, että Elijärviyhdistyskin on Facebookissa (jonne kaikki tiedotteet tulevat yleensä ensimmäisinä): www.facebook.com/elijarviyhdistys

Hyvää kesän jatkoa kaikille !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 1/2019

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Hyvää kevättä ja kesää kaikille ranta-asukkaille.
Elijärviyhdistys noudattaa perinteitä ja toiminta jatkuu kuten aiempina vuosina. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 8.6.2019 klo 12:00 alkaen Yläneen Osuuspankinkerhohuoneessa, Yläneellä. Kokouskutsu esityslistoineen ohessa.

Elijärviyhdistyksellä on juhlavuosi meneillään: yhdistyksen perustamisesta tulee kuluneeksi jo 40 vuotta. Varsinainen perustava kokous oli 18.8.1979, silloinkin Yläneen Osuuspankin kerhohuoneessa. Perustamisvuoden jäsenistä on edelleen 12 jäsentä mukana tämänkin päivän yhdistyksessä.

Yhdistyksen tarkoituksena on ollut perustamisesta lähtien toimia Elijärven ranta-asukkaiden yhdyssiteenä niin kesäasukkaiden kuin paikallistenkin asukkaiden kesken, suojella Elijärveä ja sen rantoja saastumiselta, huolehtia ympäristön suojelusta sekä työskennellä asukkaiden viihtyvyyden lisäämiseksi.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys on tänäkin vuonna antanut lausuntoja viranomaisille.

Järviveden korkeus on kautta aikojen puhuttanut Elijärveläisiä. Viime kesänä oli todella pitkä kuiva kausi ja varmaan senkin seurauksena järven veden pinta oli e nnätyksellisen alhaalla. Tänä keväänä on järven pinta taas ollut melko korkealla ja tänäkin päivänä aika hienolla tasolla. Yhdistys tekee myös tämän eteen töitä, että pinta saataisiin pysymään normaalissa korkeudessa. Toimenpiteistä ja ratkaisuista voidaan varmaankin puhua vuosikokouksessa lisää…

Muistathan, että Elijärviyhdistyksen kotisivuja päivitetään säännöllisesti ja aina sieltä löytyy jotakin uutta tiedotettavaa. Käy osoitteessa www.elijarviyhdistys.net sekä myös yhdistyksen facebook-sivuilla osoitteessa www.facebook.com/elijarviyhdistys. Facebookiin voivat viestejä, kommentteja ja päivityksiä lisätä kaikki jäsenet.

PÖYTYÄN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI

Pöytyän kunta julkaisee kolmesti vuodessa jokaiseen kunnan talouteen jaettavan tiedotuslehden, josta löytyvät mm. kunnan yhteystiedot, tapahtumakalenterit niin urheilun, kulttuurin kuin nuorisotoiminnan osalta ja muuta ajankohtaista asiaa Pöytyän kunnasta. Kesän tiedotuslehti on ilmestynyt n. viikolla 19. Tiedotuslehteä on saatavilla mm. Yläneellä olevista kaupoista.
Pöytyän kunnan palvelut, yhteystiedot ja puhelinnumerot ym. löydät myös Pöytyän kunnan kotisivuilta www.poytya.fi (linkki www.elijarviyhdistys.net).

Näkemisiin vuosikokouksessa !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 2/2018

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Kesä on taas parhaimmillaan ja lämpötilojen osalta ollaan ennätysvauhdissa. Näin lämmintä kesää ei ole ollut miesmuistiin.

Vuosikokouksessa käytiin läpi tilastotietoa Elijärvestä ja Elijärviyhdistyksen jäsenistöstä.

Lyhyesti Elijärvestä: kuuluu Laajoen-päävesistöön. Se sijaitsee Varsinais-Suomen maakunnassa, Pöytyän kunnassa ja kuuluu Varsinais-Suomen ELY-keskuksen alaisuuteen ja on osa Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoaluetta.
Järven pinta-ala on n. 495,34 hehtaaria. Rantaviivaa on kaikkiaan 20,44 kilometriä ja järven tilavuus on n. 7 miljoonaa kuutiometriä. ELY-keskuksen mukaan Elijärvi on syvimmillään 2,37 metriä ja järven keskisyvyys on 1,42 metriä.

Elijärviyhdistyksen perustava kokous pidettiin 18.8.1979 ja paikalla oli perustajajäseniä 22 henkeä. Perustamisvuonna 1979 oli yhdistyksellä jäseniä kaikkiaan 86 henkeä, joista edelleen on jäseniä 12 kpl.
Yhdistyksen maksaneiden jäsenten määrä on vaihdellut alun n. 50 jäsenestä nykyisin vakiintuneeseen n. 100 jäseneen. Yhdistyksen jäsenistö koostuu pääosin järven rannalla olevista perheistä ja tyypillisesti vain yksi perheen jäsenistä on virallisesti yhdistyksen jäsen. Jäseniksi merkityistä 25% on naisia ja 75% miehiä. Jäsenistön ikäjakauman suurin ryhmä on 60-69 vuotiaita (34%), mutta jonkin verran on jäseniä 30-vuotiaista alkaen, ulottuen 90-vuotiaisiin asti.
Järven rannoille tullaan ympäri Etelä-Suomea. Suurin osa jäsenistön kotipaikkakunnista osuu Turkuun, Yläneelle, Loimaalle ja Auraan, mutta jäseniä tulee kaikkiaan 25 eri kunnasta. Kaukaisimmat ranta-asukkaat tulevat pääkaupunkiseudulta sekä Forssan ja Porin seuduilta.

Muistakaamme kaikki jäsenet toimia yhdistyksen sääntöjen mukaisesti ja suojella Elijärveä ja sen rantoja saastumiselta, huolehtia ympäristön suojelusta ja turvata viihtyisä ja puhdas ympäristö myös kaikille jälkipolville.

Elijärvi-yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidettiin 9.6.2018 Yläneen Osuuspankin kokoushuoneessa. Kokoukseen osallistui 15 henkilöä. Kokouksessa käsiteltiin yhdistyksen sääntöjen vuosikokoukselle määräämät asiat.
Yhdistyksen puheenjohtajaksi kokouksessa valittiin uudelleen Ari Östberg, os. Suunnistajankuja 6 as. 7, 21420 Lieto, puh. 050 340 3274.

Hallituksen muina jäseninä toimivat:
Varsinaiset jäsenet
Annikki Vaisto
Markku Häkkinen
Seija Koivusaari
Markku Auvinen
Riitta Pahikkala
Jouko Lehtinen
Varajäsenet
Rauno Viitamaa
Kirsti Kankaanpää
Lassi Vaisto
Tuomo Ekko
Heikki Koho
Joel Lehtonen

Yhdistyksen jäsenmaksuksi määrättiin 10,00 Euroa, joka toivotaan maksettavan 31.7.2018 mennessä. Maksuautomaatilla tai kotipäätteellä maksettaessa on viitenumero ehdottomasti mainittava.
Mikäli jäsenmaksulomakkeessasi on maksettavan summan kohdalla enemmän kuin 10,- Euroa, on sinulta viime vuoden maksu suorittamatta. Jos olet kuitenkin maksanut edellisten vuosien maksut, ota yhteyttä jäsenrekisterin hoitajaan Jouko Lehtiseen.
Jäsenmaksulomakkeessa on jäsenen rekisteritiedot, jotka ovat tallennettuna jäsenrekisteriin. Jos lomakkeessa on virheitä tai puutteita, ole hyvä ja ilmoita korjattavat tiedot samoin kuin osoitetietojen muuttuessa ilmoita muuttuneet tietosi jäsenkortistosta vastaavalle Jouko Lehtiselle, os. Raskinpolku 3 B 63, 20360 Turku, puh. 0400-728709, sähköposti: jleh@netti.fi

Koska tänä päivänä on siirrytty yhä enemmän sähköiseen tiedonvälitykseen, olisi toivottavaa, että Elijärviyhdistyksen jäsenetkin ilmoittaisivat sähköpostiosoitteensa jäsenrekisteriin. Tällöin myös yllättävät ja pikaisetkin tiedotteet saataisiin nopeasti perille jäsenistölle.
Kun jäsenen sähköpostiosoite on yhdistyksen tiedossa, tulevat kaikki tiedotteet pelkästään sähköisenä.

Elijärviyhdistyksen nettisivuja päivitetään säännöllisen epäsäännöllisesti. Siellä kannattaa aina joskus vierailla ja katsoa, onko tullut jotain uutta tietoa.
Nettisivut osoitteessa: www.elijarviyhdistys.net

Muista myös, että Elijärviyhdistyskin on Facebookissa: www.facebook.com/elijarviyhdistys

Hyvää kesän jatkoa kaikille !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus

Jäsentiedote 1/2018

Hyvä Elijärven ranta-asukas !

Hyvää kevättä ja kesää kaikille ranta-asukkaille.
Elijärviyhdistyksen toiminta jatkuu perinteiden mukaan. Yhdistyksen sääntömääräinen vuosikokous pidetään 9.6.2018 klo 12:00 alkaen Yläneen Osuuspankinkerhohuoneessa, Yläneellä. Kokouskutsu esityslistoineen ohessa.

Kokouksessa myös esitellään vähän tilastotietoa yhdistyksestä ja Elijärvestä yleensäkin.
Mm. mistä Elijärven ranta-asukkaat tulevat mökeillensä.

Muistathan, että Elijärviyhdistyksen kotisivuja päivitetään säännöllisesti ja aina sieltä löytyy jotakin uutta tiedotettavaa. Käy osoitteessa www.elijarviyhdistys.net sekä myös yhdistyksen facebook-sivuilla osoitteessa www.facebook.com/elijarviyhdistys Facebookiin on viestejä ja päivityksiä lisänneet useammatkin jäsenet.

PÖYTYÄN KUNNAN TIEDOTUSLEHTI

Pöytyän kunta julkaisee kolmesti vuodessa jokaiseen kunnan talouteen jaettavan tiedotuslehden, josta löytyvät mm. kunnan yhteystiedot, tulevat tapahtumat ja muuta ajankohtaista asiaa Pöytyän kunnasta. Kesän tiedotuslehti ilmestyy aikataulun mukaan viikolla 19, eli Helatorstai-viikolla. Tiedotuslehti on saatavilla mm. Yläneellä olevista kaupoista.
Pöytyän kunnan palvelut, yhteystiedot ja puhelinnumerot ym. löydät myös Pöytyän kunnan kotisivuilta www.poytya.fi. (linkki www.elijarviyhdistys.net)

Lupapiste on uusi luvan hakemisen paikka kaikille rakentamisen tahoille

Pöytyän kunta on ottanut käyttöön rakentamisen lupakäsittelyjä tehostavan sähköisen Lupapiste-asiointipalvelun. Eri rakennushankkeet voidaan valmistella alusta loppuun sähköisesti yhdessä viranomaisten ja muiden rakennusalan ammattilaisten kanssa. Lupapiste sujuvoittaa lupakäsittelyä ja vapauttaa luvanhakijan virastoaikatauluista sekä paperisten asiakirjojen toimittamisesta eri tahoille.

YLÄNEEN KOTISEUTUMUSEO

Museonmäellä erikoisnäyttely: ”Vaietut vuodet 1917-1920 Yläneellä”. Näyttely avoinna 28.04.2018 – 01.07.2018

Näkemisiin vuosikokouksessa !

Elijärvi-yhdistys ry / Hallitus